Steve Jobs

Apple CEO

Kalplere dokunamadığınız sürece saonsuzlaşamazsınız.

KOMİSYON ESASLI KANAL GELİR ORTAKLIĞI NEDİR ?

Gelir Paylaşımı

Komisyon esaslı gelir paylaşımı, kanal ortağının şirketiniz için satış yapmaya devam ettiği sürece tutarlı bir gelir payı aldığı  ortaklığı sembolize eder. İş ortağı ne kadar çok satış olmasını sağlarsa, iş ortağı o kadar çok aylık kazanır. Partner Stratejimiz komisyon esaslı gelir paylaşımı ile Kobilere dijital pazarlama hizmeti vermektir. Kazan Kazan prensibi ile Kobi destek danışmanlığı ve dijital pazarlama hizmeti vermekteyiz.

COMKOBİ Dijital Satışları için Gelir Paylaşımı Komisyonu Örneği:

Bir kanal ortağı net 100 TL 'lık bir gelir oluşturuyorsa ve Gelir Payı % 25 ise, komisyon 25 TL olacaktır.

Bu Kazancın artarak büyümesi COMKOBİ  için, yaptığı çalışmalar sonucu mutlu ortaklar ve müşteriler  oluştuğunu anlamanın en iyi  yoludur.

Tokalaşma

KİMLERLE GELİR ORTAKLIĞI YAPIYORUZ ?

Aşağıda niteliklerini belirttiğimiz KOBİ’ler ile komisyon esaslı kanal gelir ortaklığı yapabiliriz.

1.Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri Yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan Üretim Yapan işletmeler

2.İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri Yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan Üretim Yapan işletmeler.

Jeff Bezos

Amazon CEO

Hayat, fayda sağlamayan insanlarla vakit geçirmek için çok kısa.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

Bill Gates

Microsoft CEO

İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin

COMKOBİ Dijital Pazarlama faaliyetlerini şu esaslarla yürütür.

1.Web Sitesi analizi sonucunda site dijital pazarlama için yeterli değilse yeni bir site tasarlanacaktır.

2.Önce şirketin Pazarlama Stratejileri belirlenecek daha sonra dijital pazarlama hedefleri oluşturulacaktır.

3.Tüm dijital tanıtım faaliyetleri yıllık olarak planlanacak ve analiz araçları işletilerek takip edilip Aylık olarak raporlanacaktır.

4.Tüm tanıtım harcamalarında analizler doğrultusunda Kazan harca politikası izlenecektir.

5.Dijital Pazarlama Faaliyetlerinin gerekli tüm harcamaları karşılıklı onay ile belirlenecektir.

6.Dijital Satışlar tamamen Kobiye ait şirket üzerinden yapılacak ve Satışların ödemeleri şirket hesabına yatacaktır.

7.COMKOBİ yasal mevzuata uygun hareket eder ve Kanal Ortağından da uygunluk bekler. Tüm mali mevzuat yükümlülüğü Kobi İşletmenin sorumluluğunda olacaktır.

8.COMKOBİ KVKK. çerçevisinde faaliyetlerini yürütür ve Kanal Ortağından da uygunluk bekler.KVKK ile ilgili mezuat yükümlülüğü Kobi işletmenin sorumluğundadır.

9.Pazarlama Faaliyetleri ile ilgili Tüm harcamalar Kobi işletmesine ait olacaktır.

10.COMKOBİ kendi gelir komisyonundan başka  bir ücret talep etmeyecektir.